De Pleats 38, Goutum06-496 72 223info@sportmassagevanderbij.nlMa. - Vrij. 8.30 - 17.00 uur of op afspraak.

Sportmassage

Sportmassage is het toepassen van een complex van handgrepen op een ontbloot en ontspannen lichaamsdeel van een gezonde sportbeoefenaar, met het doel om diens lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van die sport weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen voelen.

De sportmasseur vervult daarin verschillende rollen:

De sportmasseur voert volgens een bepaald stappenplan een beroepsspecifiek onderzoek (anamnese, inspectie en functieonderzoek) uit. De werkzaamheden en handelingen die hij op grond van dit onderzoek gaat uitvoeren, zijn op basis van protocollen ook in zekere zin routinematig uit te voeren. Het treffen van maatregelen ter verbetering van de conditie van de cliënt en ter voorkoming of vermindering (van recidivering) van blessures van cliënten.

De maatregelen die hij hiervoor neemt zijn beschreven in de volgende zes kerntaken:

 • Onderzoeken bewegingsapparaat en opstellen behandelplan
 • Masseren van cliënten
 • Tapen en bandageren van cliënten
 • Voorlichting en advies geven aan cliënten of groepen
 • Zorg verlenen aan cliënten bij acuut sportletsel
 • Registreren en gegevens vastleggen van cliënten

De effecten van sportmassage

 • Verbetering van de doorbloeding en stofwisseling (afvoer afvalstoffen)
 • Stimulering van de spierfunctie en ontwatering van de spieren
 • Door ontspanning of activering invloed op de spiertonus (spanning)
 • Effectieve bestrijding van verhardingen en verklevingen
 • Kortere hersteltijd (stimulering mastcellen)
 • Pijnbestrijding
 • Beïnvloeding op de verdieping van de ademhaling,
 • Verbetering slaappatroon en mentale stemming

Soorten Sportmassage:

 Heeft een voorbereidend en voorkomend doel. Met deze massagevorm wordt getracht de doorbloeding in de spieren te verbeteren, en de sporter zodoende lichamelijk voor te bereiden op zijn of haar sportieve prestatie.
 De massage die gegeven wordt na de sportinspanning. De doelstelling is het wegnemen van afvalstoffen. Is herstelbevorderend en kan spierpijn voorkomen.
 Deze massage wordt gegeven tussen twee activiteiten, waarbij het doel voorbereidend kan zijn of juist herstelbevorderend.
 Kan gegeven worden in de trainingsvrije fase of aan mensen die niet aan sport kunnen doen met als doel de algemene conditie van het bewegingsapparaat te verbeteren of in stand te houden.

Massages mogen nooit worden toegepast bij contra-indicaties, zoals koorts, infectieziekten of te veel pijn.

 

Getuigenis
Neem contact met ons op.
Naam*
Emailadres*
zes × 7 =
clear form
Adresgegevens

De Pleats 38
Goutum
06-496 72223
info@sportmassagevanderbij.nl
Ma. - Vrij. 8.30 - 17.00 uur
of op afspraak

Ontwerp & Realisatie: FF Anders Reclame
Menu